Pompa zębata do stopu tworzywa

Oferujemy pompy zębate, dające optymalne bezpieczeństwo pracy. Pompy są skierowane do klientów z przemysłu tworzyw sztucznych, chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego oraz kosmetycznego. Pompy typu BA pomagają zoptymalizować proces wytłaczania i zmaksymalizować wydajność linii produkcyjnej.

 

Pompy zębate redukują naturalną pulsacje wytłaczarki, dzięki czemu mniej ciepła jest przejmowane przez tworzywo co wpływa na to, że wyrób jest transportowany w delikatniejszy sposób. Pompy tego typu zaleca się stosować do linii produkcyjnych, produkujących folie, profile precyzje oraz granulat.

Główne obszary zastosowań

  • Dla wytłaczania i odtransportowywania,
  • przeznaczone do wysokich ciśnień,
  • zwiększające ciśnienie,
  • transport i dozowanie,
  • do odmierzania i przenoszenia materiałów o małej i średniej lepkości,
  • systemy doprowadzające wytłaczarki (np. mechanizmy wpychające).

Oznaczenie Wyporność Wydajność
Minimalna
[kg/h]
Maksymalna
[kg/h]
BA 1 10,2 45 75
BA 2 25,2 105 178
BA 5 46,3 151 285
BA 10 92,6 300 570
BA 17 176 570 1090
BA 35 371 1050 2300
BA 70 716 2050 2300

 

Pompa BA
Pompa BA
Pompa BA
Pompa BA
Pompa BA