Akcesoria

Plastometr

Plastometr jest urządzeniem do przeprowadzania pomiaru wskaźnika szybkości płynięcia ( MFI) tworzywa przez dyszę kołową o określonych wymiarach, w zadanych temperaturze i ciśnieniu, w określonym czasie.

Plastometr XRL-400B

Plastometr XRL-400B pozwala na pomiar:

  • Masowego wskaźnika szybkości płynięcia ( MFI) - [g/10 min]
  • Masowego wskaźnika szybkości płynięcia ( MFR) - [g/10 min]
  • Objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia ( MVR) - [cm3/10 min]

Maszyna jest wyposażona w komplet odważników oraz wbudowaną drukarkę.

 

Dane techniczne

Napięcie 220 V 50 Hz
Moc 0,55 kW
Temperatura pracy 400°C

Reometr Reometr

wstecz